Ime   Ured ovlaštene arhitektice Morana Vlahović
Ured   Tomašićeva 13, Zagreb
Sjedište   Perkovčeva 31, Samobor
Tel   +385 1 5616 413
Tel / fax   +385 1 4620 716
Mob   +385 91 5231 093
Mail 1   morana.vlahovic@zg.t-com.hr
Mail 2   morana.vlahovic@gmail.com
MB   2603970396504
Žiro račun   2360000 – 1101950410
misija biografija kontakt