ULAZNI „TUNEL“, ISTOVREMENO STRUKTURIRAN I DEMATERIJALIZIRAN OPTIČKIM KABLOVIMA, UVLAČI POSJETITELJE U DIGITALNI SVIJET INTERNET CENTRA.
Prodajno mjesto Iskon-a u KIC-u
Autori   Morana Vlahović
suradnici  
Fotografije  
Lokacija   zagreb
Projekt   2007.
Realizacija  
Tip   interieur
Status   nije realizirano
Klijent   Iskon
Površina   116 m²
Prethodni projekt Idući projekt