UNUTAR POSTOJEĆEG KAMPA FORMIRANE SU PARCELE I UVEDEN JE SUSTAV KONCENTRIČNIH PROMETNICA KOJIM SU NOVOSTVORENE ZONE OZNAČENE JASNO POPUT OTOKA.
Kamp Straško
Autori Letilović & Vlahović
suradnici Frano Bagarić
Fotografije
Lokacija Novalja, Pag
Projekt 2006.
Realizacija 2006.
Tip urbanizam
Status realizirano
Klijent Spaz d.o.o.
Površina 3,6 ha
Prethodni projekt Idući projekt