NEOBIČAN OBLIK PARCELE UTJECAO JE NA TLOCRTNI OBLIK - KUĆA JE „SAVINUTA“, KAO DA JE BILA UDARENA U SVOJE SREDIŠTE OD STRANE SUSJEDNE PARCELE. SLOJNICE TERENA PAK, „RAZREZALE“ SU JE I PO PRESJEKU, PO UZDUŽNOJ OSI.
2 stambena objekta na Sv. Duhu
Autori Letilović & Vlahović
suradnici Frano Bagarić
Fotografije
Lokacija zagreb
Projekt 2005.
Realizacija
Tip stanovanje
Status realizacija u tijeku
Klijent Megrad d.o.o.
Površina 2×600 m²
Prethodni projekt Idući projekt