FASADNA OPEKA KAO INICIJALNA ŽELJA INVESTITORA POSTAJE LAJTMOTIV ZA OBLIKOVANJE - VEZ OPEKE INTERPRETIRAN JE NAČINOM POSTAVE OTVORA NA PROČELJU. MEMORIJA NA INDUSTRIJSKU ARHITEKTURU S POČETKA 20. ST.
Hala Napa
Autori   Letilović & Vlahović
suradnici   Frano Bagarić
Fotografije   Petar i Josip Strmečki
Lokacija   Sv. Nedelja
Projekt   2006.
Realizacija   2007.
Tip   poslovna
Status   realizirano
Klijent   Napa d.o.o.
Površina   1490 m²
Prethodni projekt Idući projekt