MEMORIJA NA BOROVE I ZELENILO KOJI POLAKO NESTAJU IZ TOG DIJELA GRADA, UZ KOMPLEKSNOST TIPOLOGIJE STANA – ANFILADA ZAGREBAČKOG DONJOGRADSKOG STANA RAZVIJENA JE PO PRESJEKU GDJE PRATI PRIRODNU KOSINU TERENA.
2 stambena objekta u Šestinama
Autori letilović & vlahović
suradnici Frano Bagarić, Ivana Lebeda
Fotografije Petar i Josip Strmečki
Lokacija Zagreb
Projekt 2005.
Realizacija 2006.
Tip stanovanje
Status realizirano
Klijent Maral Projekt d.o.o.
Površina 2×600 m²
Prethodni projekt Idući projekt