SAMOSTOJEĆI VERTIKALNI KVADAR, FORME I GABARITA ZADANIH URBANIZMOM, U KONAČNOJ POJAVNOSTI ZAMIŠLJEN JE KAO BIJELI TRANSLUCENTNI LAMPION KOJI JEDNAKOMJERNO PROSVJETLJAVA NA SVE 4 STRANE.
POS Sesvete
Autori   Letilović & Vlahović
suradnici  
Fotografije   morana vlahović
Lokacija   sesvete
Projekt   2003.
Realizacija  
Tip   stanovanje
Status   realizacija u tijeku
Klijent   Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Površina   1760 m²
Prethodni projekt Idući projekt