SKLADIŠTE, TRGOVINU I UREDE OBJEDINIO JE SREBRNI METALNI OŠTROKUTNI MONOVOLUMEN KOJI SE SAMO NA MJESTIMA KONTAKTA S VANJSKIM, OTVARA U ZELENOJ KORPORATIVNOJ BOJI.
Hala TI-SAN
Autori Letilović & Vlahović
suradnici Frano Bagarić
Fotografije Petar i Josip Strmečki
Lokacija Sv. Nedelja
Projekt 2004.
Realizacija 2005.
Tip poslovna
Status realizirano
Klijent TI-SAN d.o.o.
Površina 1470 m²
Prethodni projekt Idući projekt