3-DJELNI I 3-BOJNI PROSTOR KAO PRIČA O VINU: ZELENO KAO VINOVA LOZA, SMEĐE KAO DRVENA BAČVA, SREBRNO KAO SVEČANOST KONZUMACIJE.
Vinoteka Vinanima
Autori letilović & vlahović, Frano Bagarić
suradnici
Fotografije Petar i Josip Strmečki
Lokacija Zagreb
Projekt 2005.
Realizacija 2006.
Tip interieur
Status realizirano
Klijent privatni
Površina 47 m²
Prethodni projekt Idući projekt